Site Tools


eksportgml:eksport_gml_dla_prg

Eksport GML dla PRG

Aplikacja daje również możliwość eksportu danych dla PRG w formacie GML

Widok okna eksportu GML

Ikona czerwonego plusa na białym tle - generuj dane

Ikona czerwonego minusa na białym tle - usuń zapis eksportu

Ikona czarnej strzałki w dół na białym tle - pobierz zaznaczony dokument

W tym oknie możemy również podejrzeć status wykonywanego zlecenia.

Ikona czarnego ołówka na białym tle - edycja przestrzeli nazw GML

Widok okna edycji przestrzeni nazw GML

eksportgml/eksport_gml_dla_prg.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1