Site Tools


nowyrejestrbudynkow:rejestr_budynkow

Rejestr budynków

Rejestr budynków pozwala na przeglądanie danych ewidencyjnych dla wybranych budynków. Z prawej strony znajdują się kryteria, po których użytkownik może odszukać konkretny budynek. Do listy można dodać również budynki archiwalne - zaznaczając markerem pole pokaż archiwalne na dole okna. Gdy zostanie on zaznaczony, do listy zostanie dodany wybrany lokal aktualny wraz ze wszystkimi stanami archiwalnymi. Widok okna rejestru budynków

Przeglądanie danych ewidencyjnych

W górnej części rejestru znajdują się informacje o władającym, w dolnej o budynkach. Na najniższej listwie znajdują się ikony, które umożliwiają sprawdzenie danych ewidencyjnych wskazanego budynku. Wszystkie te okna można mieć otwarte i wtedy wskazując kolejny budynek, dane w poszczególnych oknach zostaną zaktualizowane.

Ikona zakresu z lupą na białym tle - Podgląd na mapie

Ikona z napisem: Sz na białym tle - Szczegóły wybranego budynku

Ikona z napisem: Wł na białym tle - Władający wybranego budynku

Ikona z napisem: Zm na białym tle - Zmiany wybranego budynku

Ikona z napisem: Lo na białym tle - Lokale w budynku

Widok okna z opcjami wydruku raportów po najechaniu kursorem na ikonę drukarki - Raporty

nowyrejestrbudynkow/rejestr_budynkow.txt · Last modified: 2022/11/04 15:16 by 127.0.0.1