Site Tools


nowyrejestrgruntow:rejestr_gruntow

Rejestr Gruntów

Rejestr gruntów pozwala na przeglądanie danych ewidencyjnych dla wybranych działek. Wejście do jednostki ewidencyjnej odbywa się poprzez naciśnięcie ikony: Ikona otwartych niebieskich drzwi z niebieską strzałką w lewym dolnym rogu okna. Z prawej strony znajdują dodatkowe kryteria, po których użytkownik również może wyszukać działkę. Widok okna rejestru gruntów

Wyszukiwanie działek

Działki w rejestrze gruntów możemy wyszukiwać na wiele sposobów. Najprostszym z nich jest wpisanie numeru działki oraz podania obrębu, w którym dana działka się znajduje. Jest również możliwość wyszukiwania poprzez podanie adresu danej działki.

Widok okna wyszukania działki po danych podstawowych

Program daje możliwość filtrowania wyświetlanych działek po użytkach i klasach, adresie, numerze księgi wieczystej. Stary numer KW należy podać w formie “KWXXXXX”.

Widok okna wyszukania działki po danych szczegółowych

Można również dodać działki z wybranego zakresu na mapie. W tym celu należy rozwinąć opcję w lewej stronie rejestru “po geometrii”, wybrać opcję “ wskaż geometrię na mapie”, narysować zakres a następnie zatwierdzić w prawym dolnym oknie mapy klikając “gotowe”.

Widok fragmentu mapy oraz okna wskazywania działki przez zadanie geometrii

Historia dla wybranej działki

Do listy można dodać również działki archiwalne. Na dole okna przeszukiwania rejestru można ustawić stan (aktualny, archiwalny, wszystkie). Gdy zostanie wybrany stan “wszystkie” do listy zostanie dodana wybrana działka aktualna wraz ze wszystkimi stanami archiwalnymi.

Przeglądanie danych ewidencyjnych wybranej działki

W górnej części okna Rejestru Gruntów znajdują się informacje o władającym.

Po wyszukaniu działki w zakładkach: Działki oraz Budynki znajdują się ikony, które umożliwiają sprawdzenie danych ewidencyjnych wskazanej działki. Wszystkie te okna można mieć otwarte i wtedy wskazując kolejną działkę, dane w poniższych oknach zostaną zaktualizowane.

Ikona zakresu z lupą - Podgląd na mapie

Ikona z napisem: Sz na białym tle - Szczegóły wybranej działki/budynku

Ikona z napisem: Bud na białym tle - Budynki wybranej działki

Ikona z napisem: Klu na białym tle - Klasy i użytki - część opisowa

Ikona z napisem: Zm na białym tle - Zmiany wybranej działki

Ikona z napisem: H na białym tle - Historia zmian działki

Ikona z napisem: dz na białym tle - Dzierżawy do przedmiotów

Ikona z dwoma szarymi szufladami - Wyświetlenie archiwum

Ikona z napisem: Zm na białym tle - Zmiany władania

Widok opcji rozwijalnej po najechaniu kursorem na ikonę drukarki - Raporty

nowyrejestrgruntow/rejestr_gruntow.txt · Last modified: 2022/11/04 15:16 by 127.0.0.1