webewid:definiowanie_zakresu_dla_dokumentow

Definiowanie zakresu dla dokumentów

Użytkownik ma możliwość dołączenia zakresu opracowania do dokumentu na podstawie zaznaczenia punktem, linią lub poligonem.

W oknie Nowa zmiana GESUT po naciśnięciu przycisku Dodaj zakres zgłoszenia mamy możliwość wprowadzania zakresu. Przed wprowadzaniem status geometrii ustawiony jest na wartość brak.

Do wyrysowania zakresu możemy wykorzystać punkt, linie albo poligon z paletki Rysowanie.

Po wybraniu odpowiedniej dla nas postaci geometrycznej (, , ) rysujemy zakres. Zatwierdzamy rysunek klikając prawy przycisk myszy. W trakcie rysowania linii i poligonu linia zakresu jest żółta ciągła, zaś po zatwierdzeniu zmienia się na szarą przerywaną.

Po poprawnym dodaniu zakresu status geometrii zostanie zmieniony na Dodana.

webewid/definiowanie_zakresu_dla_dokumentow.txt · Last modified: 2021/09/22 19:28 (external edit)

Page Tools