webewid:dodawanie_usuwanie_i_szukanie_obiektow_listy

Wybieranie elementów do listy na podstawie kryteriów

Okno Wyszukiwania po atrybutach umożliwia wybieranie interesujących nas zgłoszeń czy wniosków określając odpowiednie parametry.

W polu Sygnatura należy wprowadzić numer KERG pracy.

W polu Nr kancelaryjny należy wprowadzić numer kancelaryjny sprawy.

W polu wyboru Status należy wybrać status złożonego wniosku. Do wyboru mamy:

 • Dowolny
 • Bez uwag
 • Z uwagami
 • Negatywnie
 • Zwrot
 • Wycofanie
 • Wstrzymanie

W polu wyboru Realizacja należy wybrać etap realizacji wniosku. Do wyboru mamy:

 • Dowolny
 • Zrealizowana
 • Upłynął czas na realizacje inwestycji
 • Inwestycja częściowo zrealizowana
 • Inwestycja nie zrealizowana

W polu Data zgłoszenia od należy wybrać datę początkowa zakresu czasu w jakim mają być wyszukiwane wnioski.

W polu Data zgłoszenia do należy wybrać datę końcową zakresu czasu w jakim mają być wyszukiwane wnioski.

W polu Data posiedzenia od należy wybrać datę początkowa zakresu czasu w jakim posiedzenie mogło się odbyć.

W polu Data posiedzenia do należy wybrać datę końcową zakresu czasu w jakim posiedzenie mogło się odbyć.

W polu Temat należy wprowadzić temat wniosku.

Rysowanie zakresu

Do wyrysowania zakresu możemy wykorzystać punkt, linie albo poligon z paletki Rysowanie.

Po wybraniu odpowiedniej dla nas postaci geometrycznej (, , ) rysujemy zakres. Zatwierdzamy rysunek klikając prawy przycisk myszy. W trakcie rysowania linii i poligonu linia zakresu jest żółta ciągła, zaś po zatwierdzeniu zmienia się na szarą przerywaną.

Usuwanie obiektów z listy

W celu usunięcia pozycji z listy kartoteki obiektów, listy spraw czy listy wniosków należy ją oznaczyć () a następnie za pomocą ikonki usunąć. Pozycja kasowana jest jedynie z wyświetlanej listy - pozycja w bazie jest nietknięta.

Podgląd zaznaczonego elementu z listy

W celu wyświetlenia w oknie widoku mapy pozycji z listy kartoteki obiektów, listy spraw czy listy wniosków należy ją oznaczyć () a następnie za pomocą ikonki wyszukać.

webewid/dodawanie_usuwanie_i_szukanie_obiektow_listy.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1