Site Tools


Action disabled: media
webewid:dziennik_zgloszen

Dziennik zgłoszeń

W zakładce Dziennik zgłoszeń użytkownik może sprawdzić status zgłoszonej zmiany, a także ewentualną odpowiedź ośrodka.

Okno Rejestr zmian GESUT zapewnia dostęp do zgłoszonych zmian. Ikony znajdujące się w nim umożliwiają:

  • dodanie do listy konkretnej zmiany -
  • usunięcie zgłoszenia z listy -
  • dodanie do listy na podstawie zaznaczenia na mapie -
  • znalezienie interesującego nas obiektu -

Więcej na temat operacji na rejestrze zmian znajdziesz tutaj: Dodawanie, usuwanie i szukanie obiektów listy

webewid/dziennik_zgloszen.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1