Site Tools


webewid:kartoteka_gesut

Kartoteka GESUT

W zakładce Kartoteka GESUT użytkownik może wyszukać i przeglądać uzbrojenie terenu przechowywane w bazie danych.

Okno Kartoteka obiektów GESUT prezentuje zasoby bazy GESUT. Ikony znajdujące się w nim umożliwiają:

  • dodanie do listy konkretnego uzbrojenie terenu -

  • usunięcie zmiany -
  • dodanie do listy na podstawie zaznaczenia na mapie -
  • znalezienie interesującego nas obiektu -
  • zobaczenie szczegółów wybranego obiektu -

  • zobaczenie właściciela wybranego obiektu -
  • zobaczenie szczegółów wybranego obiektu -
  • zobaczenie adresu wybranego obiektu -
  • zobaczenie władającego wybranego obiektu -
  • zobaczenie przedstawiciela wybranego obiektu -

Więcej na temat operacji na kartotekach znajdziesz tutaj: Dodawanie, usuwanie i szukanie obiektów listy

webewid/kartoteka_gesut.txt · Last modified: 2021/09/22 19:28 (external edit)

Page Tools