Site Tools


webewid:podglad_statusu_sprawy

Podgląd statusu sprawy

W celu sprawdzenia statusu sprawy użytkownik musi uruchomić Rejestr zmian GESUT poprzez wciśnięcie zakładki Dziennik zgłoszeń.

W kolumnie Status ulokowana jest informacja o statusie sprawy.

webewid/podglad_statusu_sprawy.txt · Last modified: 2021/09/22 19:28 (external edit)

Page Tools