Site Tools


webewid:zglaszanie_bledu

Zgłaszanie błędu

Zgłoszenie zmiany w bazie GESUT za pośrednictwem WEB_GESUT możemy wykonać na trzy różne sposoby.

  • Zgłoszenie zmiany przez Kartotekę GESUT

Za pośrednictwem zakładki Kartoteka GESUT wyszukujemy obiekt w kartotece GESUT. Następnie oznaczamy go markerem () w pierwszej kolumnie. Za pomocą ikony uruchamiamy okno Nowa zmiana GESUT w którym istnieje możliwość wprowadzenia opisu zgłoszenia, podstawę zmian i dodania zakresu zgłoszenia. Przyciskiem Dodaj zmianę wysyłamy zgłoszenie, Anuluj zgłoszenie anulujemy proces wysyłania zgłoszenia zaś przyciskiem Zamknij zamykamy okno wprowadzania nowego zgłoszenia.

  • Zmiana atrybutów konkretnego obiektu przez interfejs mapowy

Wykorzystując ikonę z okna Kartoteka GESUT zaznaczamy interesujące nas obiekty w widoku mapy. W oknie kartoteki pokaże się lista zaznaczonych obiektów. Za pomocą ikony uruchamiamy okno Nowa zmiana GESUT w którym istnieje możliwość wprowadzenia opisu zgłoszenia, podstawę zmian i dodania zakresu zgłoszenia. Przyciskiem Dodaj zmianę wysyłamy zgłoszenie, Anuluj zgłoszenie anulujemy proces wysyłania zgłoszenia zaś przyciskiem Zamknij zamykamy okno wprowadzania nowego zgłoszenia.

  • Zgłoszenie nieprawidłowości za pomocą zakładki Zgłoś błąd

Z dostępnych zakładek Web GESUTu wybieramy Zgłoś błąd. Uruchamia się okno Nowa zmiana GESUT w którym istnieje możliwość wprowadzenia opisu zgłoszenia, podstawę zmian i dodania zakresu zgłoszenia. Przyciskiem Dodaj zmianę wysyłamy zgłoszenie, Anuluj zgłoszenie anulujemy proces wysyłania zgłoszenia zaś przyciskiem Zamknij zamykamy okno wprowadzania nowego zgłoszenia.

webewid/zglaszanie_bledu.txt · Last modified: 2021/09/22 19:28 (external edit)

Page Tools