Site Tools


webewid:zglos_blad

Zgłoś błąd

W zakładce Zgłoś błąd użytkownik ma możliwość opisania zaistniałej niezgodności, oznaczyć jej miejsce oraz przedstawić dokument na podstawie którego zmiana zostania wprowadzona.

W sekcji Opis zgłoszenia istnieje możliwość wprowadzenia opisu zgłaszanej zmiany.

W sekcji Podstawa zmiany mamy możliwość wprowadzenia nazwy dokumentu będącego podstawą zmiany.

Przyciskiem Dodaj zakres zgłoszenia można zaznaczyć zakres obszaru jakiego dotyczy zgłoszenie. Do wyrysowania zakresu możemy wykorzystać punkt, linie albo poligon z paletki Rysowanie - .

Na rysunku powyżej po lewej stronie widoczny jest zakres zgłoszenia w trakcie rysowania, zaś po prawej już po zatwierdzeniu.

webewid/zglos_blad.txt · Last modified: 2021/09/22 19:28 (external edit)

Page Tools