Site Tools


nowakartotekadzialek:kartoteka_budynkow

Kartoteka Budynków

Kartoteka budynków pozwala użytkownikowi na przeglądanie danych ewidencyjnych dla poszczególnych budynków oraz generowanie raportu - informacji o budynku. Dzięki kartotece w prosty sposób można wyszukać konkretny budynek, po wcześniej zadanych kryteriach. Jest również możliwość sprawdzenia jaką zmianą ewidencyjną wybrany budynek został utworzony bądź zarchiwizowany.

Widok okna kartoteki budynków

Dodawanie budynków do kartoteki

Budynki do kartoteki można dodać na wiele różnych sposobów. Najprostszym z nich jest użycie narzędzia Ikona niebieskiego znaku plus na białym tle - dodaj do kartoteki. Pojawi się okno gdzie będzie można wpisać numer ewidencyjny budynku, działki na której znajduje się budynek oraz obręb czy jednostkę rejestrową, w których dany budynek się znajduje.

Widok okna wyszukania budynku

Można również zastosować inne kryteria wyszukiwania np podając numer KW. Mamy też możliwość wpisania adresu Budynku. Należy jednak pamiętać, że jeżeli podamy zbyt wiele parametrów wyszukiwania np numer budynku oraz adres, a szukany przez nas budynek nie będzie posiadał jednego z nich, np adresu to do listy nie zostanie nic znalezione. Istnieje również możliwość wyszukania danych po atrybutach budynku oraz po atrybutach dodatkowych.

Dodawanie budynków z mapy

Aby dodać budynek poprzez wskazanie na mapie należy użyć Ikona z zakresem i niebieskim znakiem plus na białym tle- wyszukaj przez wskazanie na mapie. Klikając na mapie w budynek, który nas interesuje. Po wybraniu tej opcji  Ikona kwadratu przerywaną linią z niebieskim znakiem plus na białym tle trzeba będzie narysować zakres, z którego zostaną pobrane budynki do kartoteki, a następnie zatwierdzić w prawym dolnym rogu przeglądarki wciskając “Gotowe”.

Widok fragmentu mapy z zaznaczonym zakresem oraz okna kartoteki budynków

Usuwanie budynków z kartoteki

Do usuwania budynków z kartoteki służą dwie opcje:

Ikona niebieskiego znaku minus na białym tle - usunięcie zaznaczonych uprzednio budynków

Ikona niebieskiego znaku x na białym tle - wyczyszczenie kartoteki, czyli usunięcie wszystkich budynków z listy.

Zamknięcie okna kartoteki budynków będzie skutkować wyczyszczeniem wyszukanych pozycji.

Przeglądanie danych ewidencyjnych wybranego budynku

W górnej części kartoteki znajdują się ikony, które umożliwiają sprawdzenie danych ewidencyjnych wskazanego budynku. W dolnej części okna znajdują się zakładki odnośnie władającego budynkiem oraz lokali znajdujących się w budynku. Wszystkie te okna można mieć otwarte i wtedy wskazując kolejną działkę, dane w poniższych oknach zostaną zaktualizowane.

Ikona zakresu z lupą na białym tle - Podgląd na mapie

Ikona zakresu z ołówkiem na białym tle - Wrysuj na mapę

Ikona z napisem: Sz na białym tle - Szczegóły wybranego budynku

Ikona z napisem: Zm na białym tle - Zmiany wybranego budynku

Ikona z napisem: H na białym tle - Historia zmian

Widok okna z opcjami wydruku raportów po najechaniu kursorem na ikonę drukarki - Raporty

Grupowanie według kolumn

W kartotece budynków można sortować wszystkie kolumny klikając na nagłówki wybranych kolumn.

Podgląd zarysu budynku

Aby podejrzeć zarys budynku możemy użyć ikony podglądu na mapie. Po wybraniu opcji podglądu mapy, przycisk podglądu jest cały czas czynny, aby sprawniej przeglądać obrysy budynków zadeklarowane w oknie kartoteki. Aby powrócić do okna kartoteki budynków, należy nacisnąć pinezkę w prawym górnym rogu obszaru mapowego:

Widok okna z informacją o lokalizacji pinezki z zaznaczonym czerwoną strzałką miejscem jej położenia

Szybkie przejście do kartoteki działek

Po wyszukaniu budynku, klikając na niego w oknie kartoteki a następnie naciskając prawy przycisk myszy, możemy sprawnie przejść do kartoteki działek i uzyskać informacje na temat działki, na której umiejscowiony jest dany budynek. Widok fragmentu okna kartoteki budynków

nowakartotekadzialek/kartoteka_budynkow.txt · Last modified: 2022/11/04 15:16 by 127.0.0.1