Site Tools


nowakartotekadzialek:kartoteka_lokali

Kartoteka Lokali

Kartoteka lokali pozwala użytkownikowi na przeglądanie danych ewidencyjnych dla poszczególnych lokali oraz generowanie raportu - informacji o lokalu. Dzięki kartotece w prosty sposób można wyszukać konkretny lokal, po wcześniej zadanych kryteriach. Jest również możliwość sprawdzenia jaką zmianą ewidencyjną wybrany lokal został utworzony bądź zarchiwizowany. Widok okna kartoteki lokali

Dodawanie lokali do kartoteki

Lokale do kartoteki można dodać na wiele różnych sposobów. Najprostszym z nich jest użycie narzędzia Ikona niebieskiego plusa na białym tle - dodaj do kartoteki. Pojawi się okno gdzie będzie można wybrać jednostkę ewidencyjną, obręb i wpisać jednostkę rejestrową dla szukanego lokalu.

Widok okna wyszukiwania lokali

Można również zastosować inne kryteria wyszukiwania np podając numer KW. Wtedy do listy dodamy wszystkie lokale, które będą miały wybrany numer KW. Mamy też możliwość wpisania adresu lokalu. Należy jednak pamiętać, że jeżeli podamy zbyt wiele parametrów wyszukiwania np numer lokalu oraz adres, a szukany przez nas lokal nie będzie posiadał jednego z nich, np adresu to do listy nie zostanie dodana żadna pozycja. Istnieje również możliwość wyszukania danych po atrybutach lokalu lub budynku, w którym się on znajduje.

Usuwanie lokali z kartoteki

Do usuwania lokali z kartoteki służą dwie opcje:

Ikona niebieskiego znaku minus na białym tle - usunięcie zaznaczonych uprzednio lokali

Ikona niebieskiego znaku X na białym tle - wyczyszczenie kartoteki, czyli usunięcie wszystkich lokali z listy.

Zamknięcie okna kartoteki lokali, będzie skutkować wyczyszczeniem wszystkich wyszukanych pozycji.

Przeglądanie danych ewidencyjnych wybranego lokalu

W górnej części kartoteki znajdują się ikony, które umożliwiają sprawdzenie danych ewidencyjnych wskazanego lokalu. W dolnej części okna znajduje się zakładka odnośnie władającego lokalem. Wszystkie te okna można mieć otwarte i wtedy wskazując kolejną działkę, dane w poniższych oknach zostaną zaktualizowane.

Ikona z napisem: Sz na białym tle - Szczegóły wybranego lokalu

Ikona z napisem: Zm na białym tle - Zmiany wybranego lokalu

Ikona z napisem: H na białym tle - Historia zmian lokalu / władania

Widok opcji generowania raportów, po najechaniu kursorem na ikonę drukarki - Raporty

Szybkie przejście do rejestru lokali

Po wyszukaniu lokalu, klikając na niego w oknie kartoteki, a następnie naciskając prawy przycisk myszy, możemy sprawnie przejść do rejestru lokali i uzyskać stamtąd informacje na temat tego lokalu.

Widok okna kartoteki lokali z opcją przejścia do rejestru lokali

nowakartotekadzialek/kartoteka_lokali.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1