Site Tools


nowakartotekadzialek:kartoteka_osob

Kartoteka Osób

Kartoteka osób pozwala użytkownikowi na przeglądanie danych ewidencyjnych dla osób fizycznych, prawnych lub małżeństw oraz generowanie raportu - informacji o nich. Dzięki kartotece w prosty sposób można wyszukać konkretną osobę, po wcześniej zadanych kryteriach.

Widok okna kartoteki osób

Dodawanie osoby do kartoteki

Osoby można dodać do kartoteki poprzez zadanie wielu parametrów wyszukania. Ikonę Ikona z niebieskim plusem i czarną literą F używamy do wyszukania osób fizycznych, Ikona z niebieskim plusem i czarną literą M do wyszukania małżeństw oraz Ikona z niebieskim plusem i czarną literą P dla osób prawnych. Aby wyszukać osobę po nazwisku, wystarczy wpisać pierwsze trzy litery nazwiska i program podpowie jakie może podać dane z bazy. Przy wyszukaniu małżeństwa oraz osoby prawnej wystarczy podać część frazy, aby program znalazł pasujące do tego wpisu informacje. Okno wyszukania wygląda następująco:

Widok okien wyszukiwania osób fizycznych i prawnych

Usuwanie osób z kartoteki

Do usuwania osób z kartoteki służą dwie opcje:

Ikona niebieskiego minusa na białym tle - usunięcie zaznaczonych uprzednio osób

Ikona niebieskiego znaku X na białym tle - wyczyszczenie kartoteki, czyli usunięcie wszystkich osób z listy. Zamknięcie okna kartoteki budynków będzie skutkować wyczyszczeniem wyszukanych pozycji.

Przeglądanie danych ewidencyjnych wybranej osoby

W górnej części kartoteki znajdują się ikony, które umożliwiają sprawdzenie danych ewidencyjnych wskazanej osoby

Ikona z napisem: Sz na białym tle - Szczegóły wybranej osoby

Ikona z napisem: P na białym tle - Przedmioty we władaniu danej osoby (również archiwalne)

Widok opcji wydruku rozwijanych po najechaniu kursorem na ikonę drukarki - Raporty

nowakartotekadzialek/kartoteka_osob.txt · Last modified: 2022/11/04 15:16 by 127.0.0.1