Site Tools


nowyrejestrlokali:rejestr_lokali

Rejestr lokali

Rejestr lokali pozwala na przeglądanie danych ewidencyjnych dla wybranych lokali. Po prawej stronie znajdują się kryteria, po których użytkownik może odszukać konkretny lokal. Do listy można dodać również lokale archiwalne - zaznaczając markerem pole pokaż archiwalne na dole okna. Gdy zostanie on zaznaczony, do listy zostanie dodany wybrany lokal aktualny wraz ze wszystkimi stanami archiwalnymi.

Widok okna rejestru lokali

Przeglądanie danych ewidencyjnych

W górnej części rejestru znajdują się ikony, które umożliwiają sprawdzenie danych ewidencyjnych wskazanego lokalu. Wszystkie te okna można mieć otwarte i wtedy wskazując kolejny lokal, dane w poszczególnych oknach zostaną zaktualizowane.

Ikona z napisem: Sz na białym tle - Szczegóły wybranego lokalu

Widok okna z opcjami do wyboru po najechaniu kursorem na ikonę z napisem: Zm na białym tle - Zmiany (wybranego lokalu i władania)


Widok okna z opcjami wydruku raportów po najechaniu kursorem na ikonę drukarki - Raporty

nowyrejestrlokali/rejestr_lokali.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1