Site Tools


nowywebewid:narada_koordynacyjna

W razie pojawienia się problemów z korzystaniem z portalu prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami użytkowników (FAQ - to skrót od angielskiego zwrotu frequented asked question). Można je znaleźć w dwóch lokalizacjach: na stronie głównej każdego WebEWIDa:  Widok okna ze stroną główną WebEwida lub w panelu każdego portalu internetowego WebEWIDa: Widok miejsca, w którym znajduje się ikonka FAQ


PORTAL NARADA KOORDYNACYJNA

Film instruktażowy do Portalu Narada Koordynacyjna:

https://drive.google.com/file/d/1xSPH5nagngGzNye7l7C80QHoG3bDAZ_6/view

Ideą Portalu jest umożliwienie branżystom uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej za pośrednictwem e-usług.

Aby korzystać z portalu Narada Koordynacyjna użytkownik musi mieć założone i odpowiednio skonfigurowane w systemie konto użytkownika. Konta użytkownika musi być powiązane z branżą lub branżami których użytkownik jest przedstawicielem.

Po otrzymaniu z Urzędu danych do logowania, użytkownik wchodzi do portalu gdzie wyświetla mu się od razu lista spraw powiązanych z jego kontem.

Widok okna głównego narady koordynacyjnej

Po wybraniu konkretnej pozycji z listy spraw użytkownik ma możliwość:

  • sprawdzenia szczegółów danej sprawy (1),
  • wyszukania sprawy na podstawie narysowanego na mapie zakresu geometrycznego (2),
  • podglądu, pobrania dokumentacji cyfrowej dokumentu przychodzącego (wniosku), dodatkowo funkcja podglądu pliku dxf (3),

Widok okna głównego narady koordynacyjnej z ikonami zaznaczonymi czerwonymi cyframi od 1 do 7

  • podglądu, pobrania dokumentów wychodzących powiązanych ze sprawą UDP (4),
  • podglądu/wrysowania zakresu sprawy (5),

Widok okna dokumenty dla sprawy i wniosku z zaznaczoną na czerwono funkcją umożliwiającą podgląd pliku dxf

  • podglądu, pobrania dokumentów wychodzących powiązanych ze sprawą UDP (4),
  • podglądu/wrysowania zakresu sprawy (5),
  • podglądu wszystkich stanowisk do sprawy przekazanych przez pozostałych przedstawicieli branż (6)

Widok okna stanowiska dla sprawy z zaznaczonymi na czerwono miejscami selekcji branży, selekcji narady, podglądy i wrysowania zakresu dla stanowiska

  • dodawania/edycji swojego stanowiska wraz z możliwością dodania zakresu geometrycznego, którego dotyczy opinia (7)

Aby wyrazić swoją opinię na temat uzgodnienia, użytkownik portalu musi skorzystać z przycisku oznaczonego na rysunku numerem 7. Następnie użytkownik powinien wybrać z listy rozwijalnej branżę (oraz czy opinia tyczy się narady głównej czy dodatkowej) w imieniu której będzie wyrażał opinię. Opinia może być wpisana ręcznie, lub wybrana z tekstów zdefiniowanych. Następnie użytkownik musi wybrać w polu Stanowisko-status, czy opinia jest pozytywna czy negatywna oraz opcjonalnie może narysować zakres do wyrażanej opinii. Po naciśnięciu “Zatwierdź” opinia jest przesyłana do systemu i użytkownik może wyrażać kolejną opinię w danej sprawie lub w sprawie następnej po wybraniu jej w oknie głównym portalu.

nowywebewid/narada_koordynacyjna.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1