Site Tools


nowywebewid:portal_interesanta

W razie pojawienia się problemów z korzystaniem z portalu prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami użytkowników (FAQ - to skrót od angielskiego zwrotu frequented asked question). Można je znaleźć w dwóch lokalizacjach: na stronie głównej każdego WebEWIDa: Widok okna ze stroną główną WebEwida lub w panelu każdego portalu internetowego WebEWIDa: Widok miejsca, w którym znajduje się ikonka FAQ


PORTAL INTERESANTA

Film instruktażowy do składania wniosków przez Portal Interesanta:

https://drive.google.com/file/d/1kaZZr4ZMdfvekfANp-0Oo5BMQOzQ_PXu/view

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (TAB, ENTER). Do wyboru wartości z list rozwijalnych formularzy oraz w oknie wyboru przedmiotu wniosku w Portalu Interesanta można używać klawiszy strzałek - góra, dół.

Aby skorzystać z e-Usługi Użytkownik może zalogować się na swoje konto za pomocą loginu i hasła (jeśli je posiada) lub skorzystać z e-usługi bez zakładania konta (z wykorzystaniem Profilu Zaufanego).

Za pomocą tej usługi użytkownik może złożyć wniosek o udostępnienie:

 1. zbiorów danych bazy EGiB,
 2. zbiorów danych bazy BDOT500,
 3. zbiorów danych bazy GESUT,
 4. zbiorów danych bazy BDSOG,
 5. zbiorów danych bazy RCiWN,
 6. mapy ewidencji gruntów i budynków,
 7. mapy zasadniczej,
 8. rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych z baz danych EGiB,
 9. elektronicznej kopii materiałów zasobu.

Możliwe jest również składanie wniosków:

 1. o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,

—-

Składanie wniosku

Użytkownik może otworzyć okno umożliwiające składanie wniosku do Urzędu za pomocą przycisku “Nowy wniosek” z panelu po lewej stronie

Widok opcji modułu portalu interesanta

Pojawi się również okno “Wybór przedmiotu wniosku” gdzie można rozpocząć składanie wniosku od wskazania pozycji cennikowej jaka ma zostać zamówiona.

W następnym kroku Użytkownik może wskazać obszar dla jakiego chce złożyć zamówienie/wniosek:

Dostępne są następujące opcje wyboru przedmiotu wniosku: Widok na ikony menu

Ikona z czerwonym plusem - wyszukanie obiektu poprzez kryteria ( jednostka ewidencyjna, obręb, arkusz, numer adres)

Ikona z zakresem i czerwonym plusem - wskazanie obiektu z mapy

Ikona lupy - podgląd obiektu

Ikona z czerwonym minusem - usunięcie pozycji z listy

Aby dodać obiekty z mapy należy rozwinąć odpowiednią ikonę, a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji:

wskaż działkę na mapie - użytkownik klika w działkę na mapie lewym klawiszem myszy, a wskazana działka zostaje dodana do listy

Wskaż działkę poprzez zakres na mapie - użytkownik lewym klawiszem myszy rysuje poligon na mapie. Aby zakończyć rysowanie poligonu należy kliknąć na ostatni narysowany punkt ponownie. Następnie w prawym dolnym rogu należy wybrać opcję “Gotowe”. Działki z zakresu zostaną dodane do listy wybranych obiektów.

Wskaż działkę poprzez zakres z pliku -można stworzyć zakres importując go z pliku tekstowego gdzie należy podać współrzędne wierzchołków zakresu, z którego mają być pobrane działki.

Można również zamieścić załącznik oraz dodać wyjaśnienia lub uwagi do zamówienia.

Po dodaniu obiektu należy wybrać przycisk Ikona z napisem: Dodaj do wniosku

Użytkownik zostanie przekierowany do okna (koszyka) z zamówionymi pozycjami. Może na tym etapie powtórzyć wskazane wyżej kroki dla innej pozycji w “koszyku”. W podsumowaniu widoczna jest cena za zamówione materiały:

Jeśli użytkownik doda już wszystkie interesujące go pozycje do wniosku należy wybrać przycisk Ikona z napisem: Podsumowanie wniosku

Pojawi się okno z podsumowaniem wniosku - użytkownik może wskazać formę odbioru materiałów oraz osobę wyznaczoną do kontaktów w sprawie składanego wniosku. W przypadku gdy pozycja cennikowa dotyczy przedmiotu wniosku zawierającego dane podmiotów należy uzasadnić na jakiej podstawie interesant ma prawo do tych danych:

Następnie należy wybrać przycisk Ikona z napisem: Przejdź dalej. Pojawi się okno, w którym użytkownik musi wybrać zakres uprawnień do przetwarzania materiałów:

Po wybraniu opcji “Wyślij zamówienie”, pojawi się okno z potwierdzeniem zarejestrowania zamówienia wraz z nadanym numerem porządkowym.


Podgląd złożonych wniosków

Użytkownik może podejrzeć swoje wnioski za pomocą narzędzia “Moje wnioski” dostępnego z poziomu panelu po lewej stronie: Widok opcji modułu portalu interesanta z zaznaczonym polem Moje wnioski

Otworzy się okno, w którym Użytkownik zobaczy wszystkie swoje wnioski wraz z ich statusem:


Uiszczanie opłaty

Tradycyjny przelew

W oknie “Moje wnioski” w zakładce “Opłaty,faktury” użytkownik może podejrzeć opłatę wystawioną do zamówienia. Jeśli opłacał zamówienie tradycyjnym przelewem internetowym, w tym miejscu może dodać potwierdzenie zapłaty za zamówienie: Widok części okna ze złożonymi wnioskami wyświetlającej opłaty i faktury

Płatność internetowa online

W oknie “Moje wnioski” należy wybrać przycisk Ikona z napisem: Opłać online. Uzytkownik zobaczy okno z wystawionymi opłatami. Wybrane opłaty należy zaznaczyć a następnie wybrać opcję “Opłać”:

Po wybraniu przycisku użytkownik zostanie przekierowany do systemu płatności z którym zintegrowany jest Urząd. Sama płatność realizowana jest przez wybrany system zewnętrzny.


Pobranie opłaconych przedmiotów wniosku/odpowiedzi z Urzędu

Materiały przygotowane po stronie Urzędu i opłacone przez użytkownika są dostępne w oknie “Moje wnioski” w zakładce “Dokumenty”

Widok części okna ze złożonymi wnioskami wyświetlającej dokumenty do pobrania

Użytkownik może je pobrać po uprzednim zaznaczeniu za pomocą przycisku Ikona strzałki w dół. Pliki zostaną zapisane na urządzeniu Użytkownika.

nowywebewid/portal_interesanta.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1