Site Tools


nowywebewid:prace_oczekujace_po_30.07.2020

Prace oczekujące

Zakładka „Prace oczekujące” zawiera wykaz wszystkich prac geodezyjnych, które oczekują zatwierdzenia przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W widoku głównym znajduje się spis wszystkich prac geodezyjnych zestawionych tabelarycznie, posortowanych według daty zgłoszenia. Tabela zawiera informacje dotyczące m.in.: numeru u wykonawcy, oznaczenia nieruchomości, daty zgłoszenia, przewidywanego zakończenia pracy, zakresu pracy czy informacji przysłanych z PODGiK dla geodety.

Widok okna portalu geodety z pracami oczekującymi

Dodanie nowego zgłoszenia

Po kliknięciu przycisku Ikona czerwonego plusa na białym tle pojawia się okno zgłoszenia pierwotnego. Działanie przycisku i schemat postępowania jest identyczny jak w zakładce Prace przyjęte

Usunięcie zgłoszenia oczekującego

W celu usunięcia dodanej wcześniej pracy, która nie została jeszcze przyjęta służy przycisk Ikona czerwonego minusa na białym tle. Po jego naciśnięciu pojawi się komunikat z zapytaniem o usunięcie wybranego zgłoszenia.

Widok okna potwierdzenia usunięcia zgłoszenia

Po zatwierdzeniu praca zostanie usunięta z listy (konieczne do tego jest uprawnienie do usuwania prac geodezyjnych, które nadaje administrator aplikacji).

Edycja zgłoszenia oczekującego

Edycja złożonego zgłoszenia oczekującego możliwa jest po naciśnięciu przycisku modyfikacji Ikona czerwonego znaku plus minus na białym tle. Możliwa jest zmiana wszystkich danych oprócz zmiany zakresu. W przypadku pomyłki w zakresie należy dokonać ponownego zgłoszenia pracy.

Komunikator

Narzędzie komunikatora działa tak samo jak w pracach przyjętych (Prace przyjęte)


Ikona z napisem: Sz na białym tle - wyświetla szczegóły aktualnie zaznaczonej pracy oczekującej

Widok opcji podglądu i wrysowania zakresu pracy - przyciski służą odpowiednio do podglądu lub wrysowania zakresu pracy oczekującej

Ikona dwóch podążających za sobą po kole czarnych strzałek na białym tle - przycisk służący do odświeżenia wyświetlanych danych

nowywebewid/prace_oczekujace_po_30.07.2020.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1