Site Tools


petenci:rejestr_petentow

Rejestr Petentów

Poniżej przedstawiono okno Rejestru Petentów. Aby wyświetlić petentów należy skorzystać z filtra wyszukiwania w lewej części okna. Można również zaznaczyć przy wyszukiwaniu status “Archiwalny”, wówczas na liście w polach czerwonych, znajda się petenci wcześniej zarchiwizowani.

Widok okna rejestru petentów


Funkcjonalności tego modułu to:

Ikona z napisem: Sz na białym tle - informacje szczegółowe

Ikona z czerwonym plusem na białym tle - dodanie nowego petenta

Ikona z czerwonym ołówkiem na białym tle - edycja wyszukanego petenta

Widok ikon funkcjonowania przenoszenia petenta do archiwum - przenoszenie i przywracanie petenta z archiwum

 Ikona spinacza na białym tle - przepięcie petentów.


Aby przepiąć petentów należy wyszukać ich filtrami, następnie zaznaczyć petenta do przepięcia, nacisnąć ikonę Ikona spinacza na białym tle, wyświetli się wówczas komunikat: Widok okna z informacją o przepięciu petenta

Zgodnie z opisem, zaznaczamy petenta, na którego będzie przepięta poprzednio zaznaczona pozycja. Pojawia się prośba o potwierdzenie tej czynności:

Widok okna potwierdzenia przepięcia petenta

petenci/rejestr_petentow.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1