Site Tools


rejestradresow:rejestr_adresow

Poniżej przedstawiono okno Rejestru Adresów. Aby wyświetlić numery adresowe dla danej ulicy w konkretnej miejscowości należy skorzystać z filtra wyszukiwania w lewej części okna.

Widok okna rejestru adresów

Ikona czerwonego znaku plus na białym tle - umożliwia dodanie nowego numeru adresowego

Widok okna dodawania nowego adresu

Ikona czerwonego znaku plus minus na czerwonym tle - umożliwia edycję wybranego numeru adresowego

Ikona czerwonego znaku minus na białym tle - umożliwia usunięcie wybranego numeru adresowego

Ikona z czerwonymi szufladami i znakiem minus na białym tle - przenosi wybrany numer adresowy do archiwum - rekord zostaje oznaczony kolorem czerwonym (aby wyświetlić również pozycje archiwalne należy w filtrze po lewej stronie wybrać 'Stan: wszystkie' i kliknąć 'Zastosuj filtr')

Ikona z zielonymi szufladami i znakiem plus na białym tle - przywraca wybrany numer adresowy z archiwum

Ikona czarnego spinacza na białym tle - narzędzie umożliwiające przepinanie numerów adresowych. Modyfikacja adresu spowoduje zmianę adresu dla każdego podmiotu i przedmiotu, który go używa. Po kliknięciu uruchomi się okno pozwalające określić zmiany.

Widok okna przepinania adresów

Widok dwóch ikon: z żółtą pinezką oraz żółtą pinezką i literami XY na białym tle - narzędzia umożliwiające przypisanie działki/budynku do adresu. Narzędzie oznaczone XY dodatkowo pozwala na wstawienie etykiety numeru na mapę


Widok opcji rozwijalnej po najechaniu na ikonę czarnej litery W z czerwonym znakiem plus/minus

Umożliwia dodanie nowego wniosku, podpięcie już istniejącego lub odłączenie wniosku już przypiętego do danego numeru adresowego.

Widok okna rejestru dokumentów przychodzących

Aby dodać nowy wniosek o nadanie numeru adresowego należy wybrać w menu głównym opcję Ikona czerwonego znaku plus na białym tle a następnie wypełnić dane. Jako rodzaj dokumentu ustawić 'Wniosek o nadanie nr adresowego', na koniec kliknąć 'Zapisz'. Nowy dokument pojawi się w oknie 'Rejestr dokumentów przychodzących'.


Widok opcji menu rozwijalnej po najechaniu na ikonę czarnej litery Z z czerwonymi znakami plus/minus na białym tle

Umożliwia dodanie nowego zawiadomienia o nadaniu numeru adresowego, podpięcie już istniejącego lub odłączenie zawiadomienia już przypiętego do danego numeru adresowego.

Ikona z ciemnym napisem: Sz na białym tle - wyświetla szczegóły zaznaczonego numeru adresowego

Ikona lupy z zakresem wokół niej na jasnym tle - przybliża widok mapy do ulicy, do której przypisany jest adres

Widok opcji rozwijalnej po najechaniu na ikonę drukarki - Pozwala na wygenerowanie w formacie pdf zawiadomienia, zaświadczenia lub załącznika graficznego i informacji o danych EMUiA


Po zaznaczeniu wybranego numeru adresowego w oknie poniżej wyświetla się lista działek/budynków powiązanych z danym adresem oraz relacje tych elementów.

Widok okna prezentującego relacje elementów powiązanych z adresem

Aby usunąć powiązanie z etykietą osadzoną na mapie, należy przenieść wpis do archiwum.

Ikona lupy z zakresem wokół niej na jasnym tle - podgląd działek powiązanych z ulicą dla wskazanego adresu

Ikona ołówka z zakresem wokół niego na jasnym tle - wrysowanie działek powiązanych z ulicą dla wskazanego adresu

Aby powrócić do okna rejestru adresów, należy nacisnąć pinezkę w prawym górnym rogu obszaru mapowego:

Widok miejsca lokalizacji pinezki wraz z pojawiającym się komunikatem o jej działaniu wyświetlonym białymi literami na niebieskim tle

- generuje plik GML dla zaznaczonego adresu

rejestradresow/rejestr_adresow.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1