Site Tools


rejestrmiejscowosci:rejestr_miejscowosci

Poniżej przedstawiono okno Rejestru Miejscowości. Możemy zawęzić wyniki korzystając z filtra znajdującego się w lewej części okna. Widok okna rejestru miejscowości


Aby dodać nową miejscowość używamy przycisku Ikona czerwonego plusa na białym tle. Wówczas otwiera się okno, w którym uzupełniamy szczegóły dotyczące dodawanego obiektu.

Widok okna Dodania miejscowości

Następnie należy powiązać miejscowość z obrębami (Przycisk 'Wybierz') poprzez dodanie ich z listy.

Widok okna wyboru obrębu z listy

Po wykonaniu powyższych czynności klikamy 'Zapisz'

—- Dodatkowe dane odnośnie miejscowości można uzyskać naciskając ikony:

Ikona z napisem: Sz na białym tle - wyświetla szczegóły zaznaczonej miejscowości

Ikona zakresu z lupą na białym tle - podgląd granic miejscowości na mapie

Ikona zakresu z ołówkiem na białym tle - wrysowanie granic miejscowości na mapie

Aby podejrzeć zarys granic miejscowości możemy użyć ikony podglądu lub wrysowania granic miejscowości na mapie. Aby powrócić do okna rejestru miejscowości, należy nacisnąć pinezkę w prawym górnym rogu obszaru mapowego:

Widok fragmentu portalu z zaznaczonym czerwoną strzałką miejscem położenia pinezki

rejestrmiejscowosci/rejestr_miejscowosci.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1