Site Tools


turbomapa3:kartowanie_mapy

Wczytywanie pikiet

Program TurboMap umożliwia wczytanie pikiet z pliku tekstowego lub przez wpisanie współrzędnych ręcznie. Narzędzia potrzebne do tego celu znajdują się w w palecie “Mapa”: Aby ją wyświetlić należy wybrać menu Okna → Zarządzanie paskami narzędzi a następnie w oknie “Zarządzanie paskami narzędzi” zaznaczyć ptaszek przy “Mapa”: W tym momencie w oknie programu pojawi się paleta “Mapa”, którą można przeciągnąć i zadokować w ramce programu poza obszarem widoku grafiki:
Aby wczytać pikiety do rysunku z pliku tekstowego należy skorzystać z ikonki (Otwórz pikiety z pliku). Po jej kliknięciu otworzą się dwa okienka: okno wyboru pliku do wczytania z dysku oraz okno punktów roboczych które pozostaje nieaktywne dopóki nie wybierzemy pliku z pikietami. Po wskazaniu pliku z pikietami wyświetli się okno ustawienia kolumn: Można w nim ustawić między innymi ilość i kolejność kolumn w pliku tekstowym oraz wybrać rodzaj separatora między kolumnami. Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem “OK” okno wyboru kolumn zostaje zamknięte, a pikiety pojawiają się w oknie “Punkty robocze”, które teraz jest już aktywne: W oknie tym można dodawać nowe pikiety wpisując ręcznie ich współrzędne, usuwać zaczytane pikiety z pliku lub je edytować. Można również wykonywać takie operacje jak nadawanie kodu wybranym pikietom, czy uzupełnienie daty pomiaru. Aby zobaczyć pikiety na mapie przed wczytaniem, można użyć podglądu zaznaczając wcześniej jedną lub wiele pikiet.
W celu zaznaczenia większej ilości pikiet należy kliknąć ikonkę co spowoduje pojawienie się dodatkowej kolumny na początku tabeli z pustymi checkboxami. Jeśli zaznaczymy kilka z nich pojawią się w nich ptaszki, a zaznaczone rekordy podświetlą się na żółto: Jeśli chcemy zaznaczyć wszystkie rekordy lub wyczyścić zaznaczenie należy kliknąć jedną z ikonek: lub . Aby edytować zaznaczone pikiety należy kliknąć ikonkę . Pojawi się okienko: Pola, które mają zostać zmienione muszą być zaznaczone w checkboxach “Zmień”. Domyślnie wszystkie pola są zaznaczone. UWAGA!! Jeżeli będziemy zmieniać tylko jedną wartość, np datę pomiaru, to tylko ten wiersz powinien być zaznaczony po prawej stronie w checkboxie. Resztę pól należy odznaczyć. Gdyby użytkownik tego nie zrobił to wyczyścił by wszystkie informację w tabeli importu punktów. Dlaczego? Bo program sprawdza, które pola są zaznaczone a następnie przypisuję treść z pola do poszczególnych kolumn. Jeżeli zaznaczymy pole, które będzie puste, to musimy się liczyć z tym, że program wstawi pustą treść dla wszystkich punktów, które wybraliśmy.

turbomapa3/kartowanie_mapy.txt · Last modified: 2022/11/04 15:16 by 127.0.0.1