Site Tools


turbomapa4:import_export_dxf

Export z pliku kcd do formatu dxf

Aby wyeksportować dane graficzne z pliku kcd np otrzymanego z ośrodka należy otworzyć ten plik kcd w programie TurboMap. Następnie rozwinąć “Dane” - Export - Do DXF AutoCad 2000. Po eksporcie, w katalogu gdzie zapisany został plik dxf, zostanie zapisany również plik “kształty.shx”, który musi znajdować się w tym samym folderze co plik dxf, aby w programach takich jak AutoCad otworzyły się poprawne style linii i symbole. Należy również pamiętać, że w plikach dxf nie są przenoszone atrybuty opisowe obiektów.

Import z dxf do pliku kcd

Aby zaimportować dane do pliku kcd należy rozwinąć “Dane” - Import - z DXF AutoCad 2000. Pojawi się okno gdzie można ustawić parametry importu. W zakładce “Dokładność” mamy określone parametry wrysowania łuków, okręgów i splajnów, ze względu na to, iż w TurboMapie wszystkie te elementy przedstawiane są odcinkami.

Należy pamiętać, że zaimportowane elementy nie będą miały żadnych atrybutów. Wszystkie wymagane atrybuty trzeba będzie uzupełnić jeżeli plik będzie oddawany do ośrodka w celu zasilenia bazy (tak zwany plik kcd do modyfikacji).

turbomapa4/import_export_dxf.txt · Last modified: 2022/11/04 15:16 by 127.0.0.1