Site Tools


turbomapa5:operacje_na_referencji

Operacje na referencji

Program umożliwia podpinanie plików referencyjnych typu kcd lub dxf. Należy pamiętać, że jeżeli będziemy kopiować z pliku referencyjnego do rysunku to kopiowane elementy z pliku kcd zachowają wszystkie atrybuty opisowe natomiast elementy z pliku dxf będą tylko punktami, liniami bądź powierzchniami bez atrybutów opisowych(wszystkie wymagane atrybuty będzie trzeba uzupełnić gdyż format dxf nie daje możliwości uzupełnienia tych atrybutów) , które są wymagane przez obowiązujące przepisy.

Okno “Wyświetlanie plików”, gdzie podłączamy referencje, można uaktywnić na kilka sposobów. Można użyć ikonki z paletki “Podstawowa” :

lub też wybrać: Dane – Wyświetlanie plików

Pojawi się okno “Wyświetlanie plików” gdzie na liście będzie wyświetlał się nasz rysunek. W tym przypadku roboczy kcd.

Aby dodać kolejny plik referencyjny używamy . Należy odnaleźć i wybrać plik, który chcemy użyć jako referencję. Jeżeli będzie to plik dxf to w oknie wyszukiwania trzeba zmienić rozszerzenie pliku.

Wybrany plik zostanie dodany do listy. Plik główny wyróżnia się na liście pogrubioną czcionką.

W panelu “Wyświetlanie plików” możemy wygasić pliki referencyjne lub plik główny używając markerów znajdujących się po lewej stronie (1). Możemy również ustawić, aby plik główny lub referencja wyświetlały się w wybranym kolorze (2). Aby ustawić odpowiedni kolor klikamy w pole(2) i wybieramy go z paletki kolorów.

UWAGA!! Jeżeli nasz plik referencyjny nie zmieni koloru oznacza to, że mamy włączone priorytety wyświetlania. Żeby je dezaktywować należy włączyć “Wyświetlanie obiektów” (1), następnie przejść na zakładkę “wyświetlanie” (2), odznaczyć opcję “priorytety wyświetlania” (3).

Poniżej przykładowy zrzut ekranu rysunku roboczego z podpiętą referencja w nadanym przez nas kolorze:

Kopiowanie z referencji

Do kopiowania elementów z referencji będziemy potrzebować narzędzi znajdujących się w paletkach “modyfikacja obiektów” oraz “selekcja obiektów”. Jeżeli nie mamy ich aktywnych bądź nie możemy ich znaleźć należy rozwinąć menu “Okna”(1), następnie wybrać “Zarządzanie paskami narzędzi”(2). Pojawi się okno “Paski narzędzi”(3), gdzie możemy aktywować lub dezaktywować poszczególne paletki. Na liście należy odnaleźć i aktywować “Modyfikacja obiektów”(4) oraz “selekcja obiektów”(5). Pojawią się paski narzędzi przedstawione w ramce nr 6 na poniższym rysunku.

Jest kilka wariantów kopiowania z referencji do głównego rysunku. Możemy skopiować wszystkie elementy z pliku referencyjnego lub zaznaczyć tylko te elementy, które nas interesują. Jeżeli będziemy chcieli do naszego pliku dograć wszystkie elementy z wybranych warstw to z takiego pliku trzeba wcześniej usunąć wszystkie niepożądane elementy, np otwierając go jako plik główny w TurboMap, a dopiero później użyć go jako plik referencyjny.

Z paletki “selekcja obiektów” wybieramy . Otworzy się okno “Zaznaczanie”, powinno być zaznaczone tylko “Odniesienie”(1). Prócz tego w czerwonym polu nr 2 można ustawić “wpływ na istniejący wybór”:
Utwórz nowy - oznacza, że zawsze będzie wybierał tylko obiekty, które zaznaczymy
Dodaj - oznacza, że do wybranej selekcji będą dodawane zaznaczane obiekty, dzięki temu można dodawać do zaznaczenia po kilka elementów z rysunku
Pozostaw część wspólną - pozostawia część wspólną między już zaznaczonymi elementami, a tymi, które zostaną wskazane
Odejmij - odejmuje zaznaczone elementy z już istniejącej selekcji

Kiedy mamy już zaznaczone elementy, które chcemy skopiować do naszego rysunku z odniesienia, wybieramy opcję “kopiuj element z odniesienia bez zmiany położenia”.

Następnie wskazujemy jeden element. Program zapyta czy przenieść wszystkie elementy z selekcji. Po potwierdzeniu wszystkie elementy zostaną dodane do naszego pliku kcd.

Jeżeli chcemy skopiować z odniesienia wszystkie elementy z jednej warstwy to należy wejść w “Wyświetlanie obiektów”. Na pierwszej zakładce (“Obiekty pliku”) wyłączyć wszystkie warstwy oprócz tej, z której będziemy kopiować. Następnie upewnić się, że w paletce “selekcja obiektów” opcja okno “Zaznaczanie”, jest wybrane tylko “Odniesienie” (tak jak to opisano kilkanaście linijek wyżej). Następnie klikamy prawym klawiszem myszy w mapę i wybieramy opcję “zaznacz wszystko”. Powinny się zaznaczyć wszystkie elementy z odniesienia. Wybieramy opcję “kopiuj element z odniesienia bez zmiany położenia” i wskazujemy jeden z elementów.

Pada pytanie czy chcemy skopiować wszystkie elementy z selekcji? Oczywiście, że tak co kończy operację kopiowania elementów z odniesienia.

turbomapa5/operacje_na_referencji.txt · Last modified: 2022/11/04 15:16 by 127.0.0.1